iemand door list ergens toe krijgen

iemand door list ergens toe krijgen
iemand door list ergens toe krijgen{{/term}}
trick someone into (doing) something

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”